HUISREGELS GRAND CAFÉ DE BULLS

Het personeel/de directie behoudt zicht het recht voor om personen of groepen de toegang te weigeren. In situaties waarin dit regelement niet voorziet beslist het personeel/de directie.

Uitgaan moet voor iedereen gezellig, leefbaar en veilig blijven!

Daarom gelden er in de HORECA HUIS- en GEDRAGSREGELS.

Deze regels zijn opgesteld in overleg tussen horecaondernemers, politie en gemeente.